Jdi na obsah Jdi na menu
 


125 založení Sboru Dobrovolných hasičů v Hostouni

18. 6. 2011
125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Vážení občané,
v sobotu 18. června 2011 jsme spolu s Vámi oslavili 125. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v naší obci. V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit atmosféru 
oslav a poděkovat všem, kteří se na jejich úspěšném průběhu podíleli. Oslavy bohužel 
probíhaly za nepříznivého počasí, ale nakonec nás překvapila hojná účast rodičů s dětmi i 
občanů Hostouně, takže celý program oslav proběhl bez komplikací a bez ohledu na počasí.
Organizaci oslav, programu a zajištění účasti profesionálních složek Integrovaného
záchranného systému ČR s ukázkami jejich činnosti včetně ozvučení oslav nezištně zajistili 
členové party „Hostouňští nadšenci“. Podařilo se jim vytvořit souvislý program ukázek 
činnosti těchto složek, který v naší obci doposud neměl obdoby. Programu se zúčastnili Sbor 
dobrovolných hasičů Zličín, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha Ruzyně, Hasičský záchranný 
sbor Kladno, maskéři Českého červeného kříţe, Záchranná služba Asociace samaritánů, 
Policie ČR Obvodní oddělení Unhošť, Odtahová služba Oplt, Centrum pro bezpečný stát a 
v neposlední řadě i členové SDH Hostouň s ukázkou hasičského útoku na hořící objekt 
(objekt v měřítku cca 1:12), provedeného profesionálně dobrovolnými členy našeho Sboru. 
Všechna vystoupení byla provázena výkladem specialistů zúčastněných složek a na druhé 
straně i zájmem účastníků oslav, kteří bedlivě všechna vystoupení sledovali.
V průběhu oslav realizovala parta „Hostouňských nadšenců“ spolu s členy SDH 
Hostouň soutěže v hasičské dovednosti pro děti (obratnost na žebříku, práce s hadicemi, 
hasičský vodní útok na plechovky atd.). Potěšil nás ohromný zájem dětí i rodičů o účast 
v soutěžích a největší odměnou pro nás byl nejen počet soutěžících dětí, ale i rozzářený 
pohled dětských očí při předávání ceny za účast v soutěžích, kterou tvořil balíček s diplomem, 
hasičskou medailí a několika dalšími dárky.
V závěru oslav bylo hezkým překvapením pro členy SDH Hostouň předání 
slavnostního dortu k 125. výročí založení SDH v Hostouni s hasičským autem, hydrantem,
hadicí a názvem našeho Sboru od členů „Hostouňských nadšenců“. Nebylo možné 
přehlédnout, že při jeho předávání mluvčím „Hostouňských nadšenců“ paní Svatošovou 
veliteli Sboru Jiřímu Fantovi na okamžik dojetím zvlhnul zrak.
V závěru bychom rádi poděkovali v prvé řadě hostouňským občanů, rodičům i dětem, 
kteří se přes nepřízeň počasí oslav zúčastnili a tím zajistili jejich důstojný průběh, partě 
„Hostouňských nadšenců“, tvořenou rodinami Gajdovou, Hajných, Mezerovou, Oharovou, 
Svatošovou a Pavlem Soukupem (s poděkováním) za aktivity spojené s oslavami popsanými 
výše, obecnímu úřadu a jeho starostovi panu Antonínu Jirasovi za finanční dar a morální 
podporu a účastníkům všech uvedených složek Integrovaného záchranného systému 
uvedených výše. Chceme Vás ujistit, ţe si vážíme skutečnosti, že můžeme  navázat na 
dlouholetou tradici předchozích generací dobrovolných hasičů v naší obci a pokračovat 
v dobrovolné práci při ochraně majetku a zdraví  občanů obce při likvidaci požáru a škod 
způsobených živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi a že jsme připraveni 
kdykoliv zasáhnout v případě vzniku uvedených událostí v naší obci!
                                                                                   Ing. Karel Kučera, starosta SDH v Hostouni
 

 

img_4618.13x18.jpg